keskiviikko 5. joulukuuta 2007

Periaate 4: Järjestelmällinen ongelmanratkaisu

Systematic Problem Solving
Järjestelmällinen ongelmanratkaisu

Organisaation asenteella ongelmia kohtaan on suuri vaikutus lean muutoksen jatkuvuuteen. Voidaan joko pyrkiä pyyhkäisemään ongelma pois mahdollisimman nopeasti tai nähdä ongelmat mahdollisuuksina jotka ratkaisemalla asiat ovat huomenna paremmin.

Yksi merkittävimpiä tekijöitä ongelmanratkaisussa on niiden nopea esiintuonti, eli ongelmia ei tule peitellä ja vatvoa vaan tuoda ne esiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ei saa myöskään ampua viestintuojaa vaan jopa palkita. Ideaalitapauksessa prosessit on rakennettu niin, että ongelmatapaukset tulevat ilmi automaattisesti.

Kaiva riittävän syvälle
Ongelmaa ratkaistaessa pitää pyrkiä löytämään sen todellinen aiheuttaja, juurisyy. Pitää oppia erottamaan oireet juurisyystä, pelkästään oireiden korjaaminen ei riitä.

Kysy viisi kertaa miksi
Tehokas työkalu ongelmanratkaisuun jota ei kuitenkaan pidä ottaa liian kirjaimellisesti. Juuri syy ei välttämättä ole selvillä vielä viidennelläkään kerralla ja joskus se saattaa selvitä jo kolmannen kierroksella.

Ongelmanasettelu on tärkeässä asemassa ja Gemba Panta Rei-blogi antaa hyviä suuntaviivoja siihen.

Palaan aiheeseen vielä ongelmanratkaisuesimerkin muodossa.