torstai 15. marraskuuta 2007

Ilmainen kappale kirjasta Kaizen and the Art of Creative Thinking

Superfactory.com tarjoaa ilmaisen kappaleen hiljattain käännetystä Shigeo Shingon kirjasta Kaizen and the Art of Creative Thinking: The Scientific Thinking Mechanism.

Kappale tarjoaa useita käytännön esimerkkejä ongelmanratkaisusta, mutta viesti on paljon enemmän kuin pelkästään tiettyjen ongelmien ratkaisut. Tekstin pääajatus on mielestäni tehokkaan ongelmanratkaisun vaatima oikea asenne. Mielestäni kuvaava on seuraava lainaus kirjan sivulta 180 (sivu 12 pdf:ssä).
Just saying that something does not work will never solve a problem. Instead, we need to consider what specific things are preventing it from working and, by maintaining a positive attitude, find ways to overcome those obstacles.

Yksinkertaista, mutta unohtuu niin helposti.

Toinen konkreettinen osuus tässä kappaleessa on erityyliset vastalauseet parannusehdotuksiin sekä oikeanlainen reagoiminen niihin. Uskon, että nämä esimerkit ovat käytettävissä myös neuvottelutekniikassa yleisestikkin. Shingon mielestä on kymmentä erilaista vastalausetyyppiä. Tämä osuus alkaa kirjan sivulta 188 (sivulta 20 pdf:ssä)

1) Poikkeuksiin perustuvat vastalauseet

On epäloogista väittää, että ehdotuksessa on ongelma vain sillä perusteella, että on olemassa poikkeuksia sääntöön.

2) Yksipuoleiset vastalauseet

Yksipuoleinen tarkastelu ei anna objektiivista kuvaa. Totuus on kuitenkin se, että jokaisessa ideassa on sekä hyviä, että huonoja puolia. Nykyistä ja ehdotettua prosessia pitää vertailla mahdollisimman laajasti, että saadaan kuva molempien hyvistä ja huonoista puolista.

3) Mittayksikön manipulointi

Sama sisältö voi kuulostaa huomattavasti erilaiselta riippuen käytetyistä mittayksiköistä. Tämä on helppoa selittää esimerkkien avulla.
Valmistusaikaa vähennettiin viidestä neljään minuuttiin.
Valmistusaikaa vähennettiin yhdellä minuutilla.
Valmistusaikaa vähennettiin 20%.
Tuotanto kasvoi 25%.
Päivittäin voidaan valmistaa 24 tuotetta enemmän.
Kuukausittain voidaan valmistaa 672 tuotetta enemmän ja vuodessa 8064 tuotetta enemmän.

Kaikki yllämainitut kuvaavat samaa tilannetta, mutta niistä saatu vaikutelma on huomattavasti erilainen.

4) Puutteelliseen todistusaineistoon perustuva vastaväite

Lyhyesti: Lue pieni präntti

5) Asioiden irrottaminen asiayhteydestä

"Jos teräksen hinta laskee 10:llä prosentilla niin laivojen vienti kasvaa 30:llä prosentilla." Jos tämä tästä jätetään toinen osa pois voi se johtaa vakavaan väärinymmärrykseen.Esim. "30 prosentin kasvu laivojen viennissä".

6) Muna-vai-kana vastalause

Jos keskustelu alkaa kiertää kehää on syytä tarkastella ongelmaa joltain toiselta kantilta. Muutamia esimerkkejä muna-vai-kana vastalauseista.
Sähkökatkos johtui hiilen puutteesta.
Hiilen puute johtui sähkökatkoksesta.

Työntekijä tienaa enemmän kun hän työskentelee kovemmin.
Työntekijä työskentelee kovemmin jos hän tienaa enemmän.

7) Nappopäävastalause

Kaikki tietävät, että nappopäistä tulee sammakkoja. Niitä ei voi kuitenkaan verrata toisiinsa samalla tasolla. Samalla lailla kuin omenia ja appelsiineja ei voi verrata vaikka molemma ovat hedelmiä.

8) Lyhytnäköinen vastalause

Monet vastalauseet johtuvat lyhytnäköisyydestä. Tavoite sinänsä saattaa olla saavutettavissa, mutta sitä pitää vain hieman muuttaa, että pystytään ottamaan huomioon esille tullut este.

9) Käänteinen vastalause

Kahdella ihmisellä voi olla sama tavoite, mutta he eivät näe sitä koska luulevat olevansa eri mieltä asiasta lähestyessään ongelmaa omilta kanteiltaan.

10) Välttelevä vastalause

Vältellään ongelman ratkaisua siirtämällä puheenaihe johonkin muuhun, ehkä epäoleelliseenkin.

Siinä kymmenen erilaista vastalausetta. Oleellista on se miten niihin suhtaudutaan ja vastataan. Vastalauseita pitää kuunnella ja ne pitää ottaa huomioon, monesti ne tuovat esiin todellisen ongelman sovelluksessa joka kuitenkin pystytään kiertämään pohtimalla hieman lisää. Lopuksi Shingo sanoo vielä seuraavaa:
99% vastalauseista on oikeasti neuvoja. Se miltä ne kuulostavat riippuvat käytetyistä sanoista. Se miten ne käsität riippuu täysin sinusta itsestäsi
.
Suosittelen lukemaan tarjotun kappaleen tai jopa ostamaan koko kirjan. Shingon esimerkit avaavat noita vastalauseitakin huomattavasti enemmän.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti